Powered by Markish Development
Copyright liga.org.rs
Srpski  /  English
 

20.04.2011.

 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

 

Povodom odluke Ustavnog suda da se odbaci inicijativa za ocenu ustavnosti Zakona o vraćanju imovine crkvama i verskim zajednicama

 

Liga za zaštitu privatne svojine i ljudskih prava podržava odluku Ustavnog suda Republike Srbije da se odbaci inicijativa pokrenuta u cilju da se Zakon o vraćanju imovine crkvama i verskim zajednicama proglasi neustavnim.


Smatramo da je ovaj zakon pokazao i u praksi da se pitanje restitucije oduzete imovine od fizičkih i pravnih lica najefikasnije može rešiti mešovitim modelom sa pretežnom primenom principa in natura.

Ova odluka Ustavnog suda istovremeno znači da pred aktuelnom Vladom stoji obaveza da u što kraćem roku donese opšti Zakon o restituciji koji će na istim principima rešiti pitanje vraćanja oduzete imovine po svim osnovama. To znači da postupak vraćanja mora strogo poštovati redosled:


1. vraćanje imovine in natura u vidu iste imovine koja je oduzeta, a ako to nije moguće,
2. nadoknada u vidu druge imovine iz državnog fonda, pre svega iste tržišne vrednosti koju je imala oduzeta imovina, i potom
3. nadoknada u novcu.

Aktuelna Vlada je, takodje, obavezna da odmah donese propise kojima će se obustaviti promet svih oblika oduzete imovine, a državni organi su obavezni da izvrše popis državne imovine i pokrenu postupke u slučajevima kada je državna imovina nezakonito preneta na druga pravna ili fizička lica.


Ovo su uslovi za efikasno sprovodjenje procesa restitucije.

 

U Beogradu, 20.aprila 2011.god.

 

                                                                      Za Ligu za zaštitu privatne

                                                                         svojine i ljudskih prava

                                                                dr Dragana Milovanović, Predsednik

 
 
 
 
 
 
 

1 - 2 - 3 - 4