Powered by Markish Development
Copyright liga.org.rs
Srpski  /  English
 

21.06.2011.

 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

 

Povodom sastanka troclane delegacije Lige za zastitu privatne svojine i
ljudskih prava sa gospodinom Bozidarem Djelicem, podpredsednikom Vlade
Republike Srbije

 

Troclana delegacija Lige za zastitu privatne svojine i ljudskih prava i Udruzenja za obnovu Trgovackog fonda, danas je primljena kod gosp.Djelica, Podpredsednika Vlade Republike Srbije. Prilikom ovog susreta obrazlozili smo svoj stav po pitanju principa na osnovu kojih mora biti izradjen nacrt Zakona o restituciji, a to su:


1. restitucija imovine mora biti obavljena u celosti;
2. obveznik vracanja mora biti drzava, lokalna uprava, korisnici imovine i ona pravna i fizicka lica koja su istu stekla suprotno pozitivnom zakonodavstvu;
3. korisnici restitucije moraju biti fizicka i pravna lica od kojih je imovina oduzimana nasilnim putem i njihovi zakonski naslednici;
4. model vracanja imovine mora biti pretezno in natura, a obestecenje zamena imovinom iz drzavnog fonda.

Ovakav model restitucije bio bi u potpunosti u skladu sa ustavom Republike Srbije, sa postojecim zakonodavstvom, sa medjunarodnim aktima koje je Srbije do sada potpisala. Takodje, smo istakli da bi koriscenje Zakona o vracanju imovine crkvama i verskim zajednicama koji je u visegodisljoj primeni u nasem pravnom sistemu, bio prihvatljiv model za zakon o opstoj restituciji. Posebno isticemo da bi jedino tako bilo zadovoljeno postovanje principa postovanja dostignutog nivoa ostvarenih ljudskih prava u drzavi, koji bi morao biti jedan od stubova demokratske drzave Srbije. Takodje smo insistirali na aktiviranju drzavnih institucija u smisluotkrivanja nezakonitog postupanja sa drzavnom imovinom u toku privatizacije, i vradjanja te imovine u posed Drzave, jer je delimicno to i interes vlasnika oduzete imovine (oko 20-30%) a ostalo interes svih gradjana Drzave Srbije. Ukazali smo na opasnost da se trendovi nezakonitog postupanja sa drzavnom imovinom mogu nastaviti i na lokalnom nivou i u narednom periodu.

Podpredsednik Vlade gospodin Djelic je izrazio svoje razumevanje za nase stavove, rekao da je oformljena Komisija za izradu Zakona o restiticiji koju licno predvodi. Obecao je da ce komisija razmotriti nase stavove, i aktivno saradjivati sa svim predstavnicima originalnih vlasnika. Podpredsednik Vlade je, takodje, izrazio uverenje da ce Nacrta Zakona o restituciji biti izradjen do sredine jula, posle cega sledi javna rasprava od mesec dana i postupak usvajanja.

Liga za zastitu privatne svojine i ljudskih prava i Udruzenje za obnovu Trgovackog fonda zauzece svoj konacni stav po pitanju problema restitucije posto dobije tekst Nacrta zakona.

 

                                                                      Za Ligu za zaštitu privatne

1 - 2 - 3 - 4                                                                                       svojine i ljudskih prava

                                                                dr Dragana Milovanović, Predsednik