Powered by Markish Development
Copyright liga.org.rs
Srpski  /  English
 
Predsednik:       
 
        dr Dragana Milovanović
 
Podpredsednik:       
 
        Roksanda Ristić
 
Članovi Upravnog odbora:
 
dr Slavenko Grgurević - Beograd
Sonja Spasović, advokat - Niš
Ruža Dulić, advokat - Subotica
Jovan Pavlović - Kragujevac
Petar Živković - Mačvanski Prnjavor
Sladjana Lazić - Vrnjačka Banja
Zorka Marjanović - Beograd
Svetozar Nikolić - Leskovac
Dušan Ćurčin, advokat - Pančevo
Radivoje Prikić, advokat - Vlasotince
Miloš Tomić - Paraćin
Dragan Ilić - Požarevac
 
Članovi Izvršnog odbora:
 
Radivoje Prikić
Zorka Marjanović
Dragan Ilić

Nadzorni odbor:

Predsednik:        Miroljub Kurtović - Beograd
     Članovi:        Milan Blagojević - Smederevo
                         Danka Stajković - Zajčar

Generalni sekretar:        Branislav Trajković

Savet Lige za zaštitu privatne svojine i ljudskih prava za saradnju sa inostranim i medjunarodnim institucijama i organizacijama:

Koordinator:        dr Slavenko Grgurević
      Članovi:        Dejan Šuvakov
                          Zoran Gajić
                          Djordje Ilić
                          Milan Ristić