Powered by Markish Development
Copyright liga.org.rs
Srpski  /  English
 

Dakle, Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju je u direktnoj suprotnosti sa domaćim i međunarodnim propisima koji zabranjuju diskriminaciju građana i garantuju da su svi pred Ustavom i zakonom jednaki, i da svako ima prava na jednaku zakonsku zaštitu, bez diskriminacije, što je, uostalom, civilizajska tekovina koju su prihvatila sva moderna, demokratski uređena društva.

 

 

Ustavnom sudu smo ukazali na metode koje su utvrđene i definisane kroz praksu Evropskog suda. A kako je evidentno da  izglasani Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju ne zadovoljava kriterijume o zaštiti prava na imovinu jedne velike grupe građana, koja će svakako pravdu potražiti i na Evropskom sudu, postavljamo pitanja:

1.Kolika bi šteta mogla nastati  po našu Državu, a preko nje i za sve poreske obveznike, koji u njoj žive i privređuju, na osnovu s pravom očekivanih presuda Evropskog suda u svakom pojedinačnom slučaju?

2.Od koga bi oštećeni poreski obveznici mogli naplatiti štetu, koja im bude naneta presudama Evropskog suda, zbog osporenih odredbi Zakona?

 

S toga smo Ustavnom sudu RS predložili da navedene odredbe Zakona proglasi neustavnim, što bi dovelo do temeljnih izmena Zakona i njegovog unapređenja u smislu usaglašavanja sa Ustavom Republike Srbije i njenim zakonodavstvom.

 

U Beogradu, 9.oktobra 2011.god.

  

Dr Dragana Milovanović

Predsednik  LIGE

 

Povratak